Jaap Kuper
forest management and nature conservation

Home


Welkom op mijn site waar ik u graag informeer over mijn werk als voormalig rentmeester van Kroondomein Het Loo en als consultant op het terrein van duurzaam bosbeheer, natuurontwikkeling, ecologische restauratie en bescherming van biodiversiteit. Mijn werkveld ligt zowel in Nederland als in natuurgebieden waar ook ter wereld.

Mijn visie als bos- en natuurbeheerder is goed verwoord door de sprekers op het symposium 'De natuur zelf als rentmeester', juni 2013, ter gelegenheid van mijn afscheid als rentmeester van Kroondomein Het Loo. De bijbehorende verschenen publicaties in het Vakblad NatuurBosLandschap kunt u hier downloaden:

Inleiding: De natuur zelf als rentmeester

• Dr. Jaap Kuper - Van pamperen naar empoweren

• Prof.Dr. Rudy Rabbinge - Mogelijkheden van natuur en landbouw op micro- en macroniveau

• Drs. Wouter Helmer - Natuur anno nu

• Dr. Ignace Schops - Ondernemen ligt in onze natuur!?Met deze visie buig ik mij over vragen als:


•We hebben een stuk bos. Wat moeten we doen om het natuurlijker te laten worden? Hoe kunnen we het duurzaam gaan beheren?

• Ons natuurbeschermingsproject loopt nu twee jaar. Hoe kunnen we meten of we op de goede weg zitten qua bescherming van de biodiversiteit?

• Ons natuurproject heeft een enthousiaste maar onervaren staf. Hoe regelen we professionele coaching voor ze?

• We willen in de tropen weer natuurlijk bos ontwikkelen. Hoe pakken we dat aan? Wat kan je bereiken met ecologische restauratie?

• Tot nu toe kregen wij voldoende subsidie om de natuur te beheren. Dat blijft niet zo. Hoe kunnen we toch de natuurwaarden duurzaam in stand houden?

• De bewoners in de dorpen hier in Zambia hebben vooral lást van de dieren die wij juist willen beschermen. Hoe los je dat op? Hoe kun je duurzame ontwikkeling combineren met natuurbeheer?


• We willen duurzaam hout gaan produceren en daarvoor FSC certificering krijgen. Hoe pakken we dat aan?

• De kansen voor natuurontwikkeling, en daardoor economische voordelen, zijn enorm maar ons project komt niet van de grond. Wat kunnen we doen om sneller resultaat te bereiken?

• Wij willen graag veel biodiversiteit in ons bos, desondanks willen we houtopbrengsten hebben. Hoeveel hout kunnen we dan oogsten?

• We willen de biodiversiteit waarborgen door een ecologisch netwerk op te zetten. Hoe gaat dat in zijn werk?U wilt zo’n advies op het gebied van bos- of natuurbeheer en zoekt een consultant met veel ervaring, in Nederland, of elders in de wereld. Een consultant die gewend is complexe situaties te ontrafelen en kiest voor een realistische aanpak. Een consultant met ervaring op bestuurs- én uitvoeringsniveau zodat na het afronden van de opdracht uw medewerkers en collega’s weten hoe zij verder aan de slag moeten.

Dat is de manier waarop ik adviseer. Op de volgende pagina’s vindt u voorbeelden en referenties.