Jaap Kuper
forest management and nature conservation

Curriculum


Naam : Jacob (Jaap) Hendrik Kuper

Geboortedatum : 6 november 1946

Geboorteplaats : Amsterdam

Nationaliteit : Nederlander

 


Opleiding


1994: Proefschrift “Sustainable development of Scots pine forests” over een beheersmethodiek van bos waardoor gedegradeerd bos door ecologische restauratie zich kan ontwikkelen tot een bos met hoge natuurwaarden waaruit ook hout kan worden geoogst.

Download samenvatting Proefschrift.
1974: Ingenieur Bos- en Natuurbeheer, Landbouw Universiteit Wageningen

 


Werkervaring


1978-2013: Rentmeester van Kroondomein Het Loo
1978-1984: algemeen beheer van het landgoed, de flora en fauna
1984-1994: ontwikkeling van restauratiesysteem voor gedegradeerd bos
1994-2013: uitvoering van het restauratiesysteem, verkrijgen van FSC certificering als eerste bosbedrijf in Nederland (1997), en algemeen beheer.

Download de brochure Natuurvolgend Bosbeheer.

1978: Lid van de multidiciplinaire missie van IUCN/FAO/UNEP over “Conservation for Thailand – Policy Guidelines”. Verantwoordelijk voor de sectie “Ecosystem management within the protected area system” en “Species management”.


1976-1977: Regiostaffunctionaris voor wild en Nationale Parken bij het regionale kantoor van de FAO in Bangkok. Belast met de uitwisseling van informatie en het verstrekken van adviezen.


1974-1978: Veldonderzoeker bij het Departement voor Nationale Parken en Wild in de Luangwa Valley in Zambia. Belast met onderzoek naar de invloed van olifanten op hun leefomgeving, telling van olifanten en neushoorns en het schrijven van een beheerplan voor South Luangwa National Park.

 


Consultancies


Van 1995 tot heden: consultancies van meer dan 25 projecten, wereldwijd, met thema’s zoals:

• Project evaluaties
• Project coaching
• Duurzaam bosbeheer
• Natuurontwikkeling
• Herstel van gegradeerde ecosystemen
• Beheer van beschermde gebieden
• Behoud en beheer van biodiversiteit

• Strategische project planningBestuursfuncties


Bestuurslid van verscheidene commissies, besturen en adviesraden, waaronder de "World Commission on Protected Areas of the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources", de "Board of Pro Silva Europe". Resulterend in een uitstekend en divers netwerk van professionals.