Jaap Kuper
forest management and nature conservation

Projecten


De afgelopen vijftien jaar heb ik mij als consultant met de volgende zaken bezig gehouden

Consultancies over duurzame ontwikkeling


• Evaluatie van het WWF-project Partners for Wetlands at the Kafue Flats, Zambia, 2007. Een project waar natuurbescherming en duurzame ontwikkeling samen gaan.
• Evaluatie van het WWF-Programme on Mitigation of Human Elephant Conflicts and Promotion of Sustainable Livelihood around Tesso Nilo Forest, Riau Province, Sumatra, Indonesia, 2006. Een project dat is gericht op behoud van biodiversiteit en duurzame plattelands ontwikkeling.
• Evaluatie van het WWF-project One Europe More Nature – identification and development of new economies based on natural qualities, 2006. Duurzame ontwikkeling in samenhang met natuurontwikkeling.

Duurzaam landgebruik in Roemenie


• Teamleider bij projectidentificatie voor duurzaam bosgebruik in samenhang met biodiversiteit en armoedebestrijding in bergdorpen in Yunnan, China, 2004.
• Teamleider van de tweede evaluatie van het WWF-project Ensuring Long-term Conservation of the Russian Far East Ecoregion, 2003. Duurzame ontwikkeling op basis van verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Groepsoverleg in het Russische Verre Oosten


• Teamleider van de evaluatie van het WWF-project Ensuring Long-term Conservation of the Russian Far East Ecoregion, 2001. Duurzame ontwikkeling op basis van verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
• Evaluatie van het WWF-project Partners for Wetlands in de Kafue Flats, Zambia, 2000. Een project waar natuurbescherming en duurzame ontwikkeling samen opgaan.

 

Kafue Flats: potentieel leefgebied voor vee en wild


Consultancies over ecologische bosrestauratie


• Advies aan drie regio’s van Staatsbosbeheer over omvorming van bestaand bos naar natuurlijke landschappen, 2009. Grootschalige ecologische restauratie.
• Coaching van de ecologische restauratie en houtteeltkundige aanpak van het gezamenlijke Uganda National Parks-FACE Foundation bosrestauratie project Uganda, 2002.
• Coaching van de ecologische restauratie en houtteeltkundige aanpak van het gezamenlijke Sabah Foundation-FACE Foundation restauratieproject van 25,000 ha gekapt tropisch regenwoud in Sabah. Maleisie, 2002.

`Enrichment planting` in Maleisie

 

• Projectidentificatie voor grootschalige ecologische bosrestauratie voor de FACE Foundation in Roemenië, 2000.
• Coaching van het bovenstaande bosrestauratie project in Uganda, 1999.


Verlaten landbouwgebied in Uganda


• Coaching van het bovenstaande bosrestauratie project in Malaysia, 1998.
• Coaching van het bovenstaande bosrestauratie project in Uganda, 1998.
• Evaluatie van, en ecologisch en houtteeltkundig advies over, een 75,000 ha groot bebossings project in de Andes, Ecuador, 1998.
• Coaching van de ecologische restauratie en houtteeltkundige aanpak van het gezamenlijke Sabah Foundation-FACE Foundation restauratieproject van 25,000 ha gekapt tropisch regenwoud in Sabah. Malaysia, 1997.
• Coaching van de ecologische restauratie en houtteeltkundige aanpak van het gezamenlijke Uganda National Parks-FACE Foundation bosrestauratie project, 1997.
• Ecologisch en houtteeltkundig advies aan het Uganda National Parks-FACE Foundation project, een 35,000 ha groot restauratie project van verlaten landbouwgrond tot natuurlijk bos. Uganda, 1996.

Bosherstel op verlaten landbouwgrond in UgandaConsultancies over bosbeheer


• Evaluatie van en advies over het beheer van de Boswachterij Schoonloo van Staatsbosbeheer, 2006. Optimalisering van functievervulling, doelmatigheid en duurzaam beheer.
• Evaluatie van het WWF-programma Forests of New Guinea, Papua, Indonesia, 2006. Duurzaam beheer van nagenoeg natuurlijke bossen en beschermde gebieden.


Goot voor houttransport in Papua


• Advies over het beheer van bossen en beschermde gebieden in het West Tien Shan Interstate Biodiversity Project, Kyrgyzstan, 2002. Duurzaam beheer in relatie tot behoud van biodiversiteit.

Boslandschap in Kyrgyzstan

 


Consultancies over ontwikkeling en beheer van Nationale Parken


• Evaluatie van het PAN-Parks project van WWF-NL in Hongarije and Slowakije, 1999. Gericht op het versterken van het natuurbeheer door de ontwikkeling van plaatselijke toeristische faciliteiten.
• Evaluatie van een deel van het Peace Parks programma in zuidelijk Afrika, 2009. Gericht op het versterken van het beheer van beschermde gebieden door samenwerking over de grenzen heen.


Wild houdt zich niet aan landsgrenzen


Consultancies over bescherming van soorten en habitats


• Evaluatie van het mensapenprogramma van het WWF in Centraal Afrika, 2011. Beoordelen van de resultaten en de effectiviteit van de beschermingsstrategie in Congo en Gabon.


• Evaluatie van een deel van het WWF Central Asia Project, 2008. Beoordelen van de doelmatigheid en effectiviteit van bescherming van soorten en habitats.


Leefgebied voor de Saiga antiloop in Kazakhstan


• Participatie in de Altai-Sayan Ecoregion Steering Committee Meeting, Republiek Tuva, Rusland, 2008. Soorten en habitat bescherming door middel van het opzetten van ecologische netwerken.


Leefgebied voor vee en argali´s in Tuva


• Evaluatie van het WWF Polish Rivers Project, 2008. Eindbeoordeling van een reeks van projectactiviteiten rond natte habitats en biodiversiteit.
• Lid van het evaluatieteam van het WWF African Rhino Programme, 2006. Beoordeling van en advisering over de coördinatie van het neushoornprogramma.
• Lid van het evaluatieteam van het WWF Black Rhino Range Expansion Project in Zuid Afrika, 2005. Tussentijdse beoordeling van project over uitbreiding van leefgebied voor neushoorns en het betrekken van de plaatselijke bevolking daarbij.

Neushoorn habitat in Zimbabwe


• Advisering over het herontwerpen van het WWF Partners for Wetlands project in Sabah, Malaysia, 2004. Vernieuwde aanpak van het beschermen van de wetlands van de Kinabatangan rivier.
• Teamleider van de tweede evaluatie van het WWF-project Partners for Wetlands langs de Kinabatangan rivier in Sabah, Malaysia, 2003. Tussentijdse beoordeling van project over bescherming van wetlands en biodiversiteit langs de Kinabatangan rivier.


Orang utan habitat in Sabah


• Evaluatie van het WWF-project Partners for Wetlands along the Kinabatangan River in Sabah, Malaysia, 2001. Tussentijdse beoordeling van project over bescherming van wetlands en biodiversiteit langs de Kinabatangan rivier.
• Teamleider van de voorbereiding van het Preliminary Integrated Management Plan voor het Wuliangshan Nature Reserve, Yunnan, China, 2001. Opzet voor het beschermen van natuurreservaten in samenwerking met de plaatselijke bevolking.
• Evaluatie en advies over het tijgerproject van WWF-International in India, 1999. Evaluatie voor het ontwikkelen van een praktisch evaluatieschema voor WWF-NL.
• Evaluatie van het Arctic Program van WWF-NL in Oslo en IJsland, 1999. Evaluatie voor het ontwikkelen van een praktisch evaluatieschema voor WWF-NL.