Jaap Kuper
forest management and nature conservation

ReferentiesIr. Jan Jaap de Graeff, voormalig Algemeen Directeur van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

Drs. Johan van de Gronden, Directeur van het Wereld Natuurfonds Nederland.


Drs. Wouter Helmer, Directeur van Stichting ARK Natuurontwikkeling.